Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ημερίδα "Εθνικές & Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το συντονισμό και τη διάδοση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ελλάδα"


Αγαπητοί
Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τα ερευνητικά προγράμματα EPOMM PLUS και ELTIS PLUS διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Εθνικές & Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το συντονισμό και τη διάδοση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ελλάδα»
Μέσα από τις θεματικές ενότητες της ημερίδας, θα επιχειρηθεί η ευαισθητοποίηση, προώθηση και ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους Φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα. Βασικό πυλώνα της ημερίδας θα αποτελέσει το Στρατηγικό Σχέδιο της Αθήνας, ενώ θα υπάρχει αλληλεπίδραση με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινητικότητας EPOMM (European Platform of Mobility Management). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.
Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε Φορείς του Δημοσίου, Οργανισμούς, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.τ.λ. και εν γένει στο σύνολο των επιστημόνων που ασχολούνται με τη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας και κυκλοφορίας στα αστικά δίκτυα της χώρας.
Η παρουσία σας , θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς

Με εκτίμηση

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών της Ημερίδας

Παναγιώτης Παπαιωάννου
Καθηγητής Α.Π.Θ., Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος EPOMM-PLUS


από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: